Ta przeglądarka nieprawidłowo wyświetla stronę. Skorzystaj z przeglądarki: Firefox, Chrome, Opera.

 

Fundacja Polonia Gospodarcza Świata 

została powołana z inicjatywy uczestników Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii, jako instytucja służąca współdziałaniu firm – polonijnych środowisk gospodarczych w świecie i kraju - dla rozwijania międzynarodowej współpracy i wzajemnych, partnerskich korzyści.
Kontynuuje ona tradycje corocznych spotkań gospodarczych Polonii realizowanych przez Fundacje Polonia, która została powołana w 1989 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne. 

Celem Fundacji jest:
  • ułatwianie związków między środowiskami gospodarczymi Polonii, krajów jej osiedlenia oraz Polski dla efektywności wytwarzanych produktów, usług i obrotu towarowego na rzecz zrównoważonego rozwoju w zglobalizowanym rynku.
  • ułatwianie zawierania porozumień i kontraktów gospodarczych w drodze działań organizacyjnych, poradnictwa prawnego i finansowego, wykorzystując współczesne środki przekazu,
  • współdziałanie w powstawaniu grup finansowych i funduszy celowych, pomoc i uczestnictwo w spółkach, służących innowacjom gospodarczym i postępowi technicznemu,
  • propagowanie działalności podmiotów gospodarczych w formule partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego,
  • działalność na rzecz optymalnego wykorzystania pomocowych funduszy dla postępu technicznego, infrastruktury i ekologii, 
  • współdziałanie z administracją państwową i samorządową, opracowywanie raportów i informacji, służących poprawie sprawności działania,
  • wspieranie inicjatyw w sferze nauki, kultury i integracji społecznej, jako aktywatorów postępu i rozwoju.
Fundacja jest corocznym organizatorem Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, w której udział biorą reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję